Lista aktualności Lista aktualności

Leśne drogi

Zakończyła się Modernizacja drogi leśnej „Okopowski Gościniec”

Nadleśnictwo Płaska ostatecznie zakończyło realizację inwestycji związanej z modernizacją drogi leśnej o długości 4,274 km przebiegającą przez dwa leśnictwa Okop i Ostryńskie. Droga ta ze względu na duże masy przewożonego surowca drzewnego uważana jest za kluczową dla gospodarki leśnej obu leśnictw. Pierwszym etapem prac było karczowanie , załadunek i wywóz pni,  ponieważ szerokość drogi po modernizacji miała wynosić 5 metrów. Po usunięciu poszycia leśnego i humusu została nawieziona pospółka gruboziarnista,  która po zagęszczeniu osiągnęła wymaganą grubość 15cm. Na nią położono warstwę górną, która „podniosła” drogę o kolejne 10cm. Zostały również wykonane dwa przepusty z umocnieniami skarp z bruku i betonu, cztery mijanki oraz siedemnaście zjazdów. Inwestowanie w drogi to ważna i potrzebna inwestycja, przynosząca korzyści dla wszystkich użytkowników oraz dla całej gospodarki leśnej. Dbanie o las, obok zabiegów czysto hodowlanych i  ochronnych powinno obejmować coraz szerszym zakresem remonty i modernizacje dróg leśnych, których jesteśmy użytkownikami na co dzień.