Aktualności Aktualności

Powrót

NOWA, WSPÓLNA INWESTYCJA DROGOWA

NOWA, WSPÓLNA INWESTYCJA DROGOWA

Przebudową pierwszego odcinka rozpoczęto w Nadleśnictwie Płaska prace nad poprawą jakości drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skieblewo.

Przebudowa drogi położonej w strefie przygranicznej była możliwa dzięki współpracy kilku instytucji oraz zaangażowaniu i życzliwości wielu osób, w tym również Lasów Państwowych. Puszcza Augustowska z całym swoim bogactwem przyrodniczym przyciąga co roku liczne tłumy turystów. Ważne jest więc polepszanie jakości infrastruktury obiektów turystycznych oraz drogowych tj. mostów i dróg, które służą również lokalnej społeczności.

To skłoniło Zarząd Powiatu w Augustowie do podjęcia starań w celu poprawy wyjątkowo wyeksploatowanego odcinka drogi powiatowej  Gruszki-Rubcowo-Skieblewo. Droga w dużym stopniu jest wykorzystywana przez Lasy Państwowe przy wywozie surowca drzewnego. Dlatego Nadleśnictwo Płaska zadeklarowało swój udziału w realizacji wspólnej inwestycji drogowej.

Zarząd Powiatu uzyskał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, a Nadleśnictwo Płaska, po uzyskaniu stosownych zgód od jednostek nadrzędnych, zadeklarowało przekazanie kwoty stu tysięcy złotych. Roboczy i skromny tym razem odbiór przebudowywanego odcinka nastąpił 30 listopada br. Przy okazji omówiono i wstępnie zaplanowano na następne lata modernizację kolejnych odcinków tejże drogi.

 

 

 

 


Nadleśnictwa i inne
Żubry

Polecamy Polecamy