Aktualności Aktualności

Powrót

Przygody dziuplaków

Przygody dziuplaków

Nadleśnictwo Płaska z przedstawicielami Katedry Leśnictwa Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim z Panią Dorotą Zawadzką i Panem Grzegorzem Zawadzkim, prowadziło współprace z zakresu ekologii ptaków i ochrony przyrody.

Nadleśnictwo Płaska wspólnie z Katedrą Leśnictwa Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęło w 2020 roku eksperyment badawczy mający na celu rozpoznanie wykorzystania budek lęgowych rozwieszonych w różnych typach siedlisk i drzewostanów. W tym celu rozmieszczonych wiosną zostało 240 budek lęgowych (typu A i A1), w trzech kategoriach drzewostanów – iglastych, mieszanych i liściastych/ borowych, grądowych i olsach. Budki rozmieszczone są w sposób liniowy, co 60-70 metrów w jednolitych typach drzewostanów. W trakcie majowej kontroli stwierdzono kilkadziesiąt lęgów, należących do 4 gatunków ptaków: bogatki Parus major, modraszki Cyanistes caeruleus, sosnówki Periparus ater i muchołówki żałobnej Ficedula hypoleuca. Stwierdzone lęgi są na różnym stopniu zaawansowania, w większości gniazd są już młode, w części jaja, a niektóre gniazda są dopiero w budowie.

Nadleśnictwa i inne
Żubry

Polecamy Polecamy