Lista aktualności Lista aktualności

GATUNKI PTAKÓW PODLEGAJĄCE OCHRONIE STREFOWEJ

23. października odbyło się szkolenie dla Służby Leśnej w zakresie ochrony strefowej ptaków. Dotyczyło w szczególności rozpoznawania cennych gatunków w terenie.

Służba terenowa Nadleśnictwa Płaska została przeszkolona w zakresie rozpoznawania, biologii i ochrony gatunków ptaków, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, podlegają ochronie strefowej.

Szkolenie poprowadził ornitolog dr Michał Skierczyński. Część kameralna polegała na przeprowadzeniu wykładu, podczas którego zaprezentowano historię ochrony strefowej jako formy ochrony gatunkowej w Polsce, zasady funkcjonowania ochrony strefowej oraz gatunki jej podlegające. W sposób szczególny pochylono się nad gatunkami ptaków występującymi oraz potencjalnie występującymi na terenie Nadleśnictwa. Wśród cech diagnostycznych, prócz zarysów sylwetek i ubarwienia, zaprezentowano również odgłosy, specyfikę lotu, sposób gniazdowania i inne cechy, które mogą pomóc w identyfikacji gatunków w terenie.

Wiele taksonów będących przedmiotem szkolenia opuściło już swoje terytoria lęgowe, dlatego część terenowa w sposób szczególny ukierunkowana była na wykrywanie gatunków sów, które aktualnie zajmują rewiry zimowe. Podczas wieczornych nasłuchów udało się stwierdzić obecność sóweczki, włochatki oraz puszczyka.

Na terenie Nadleśnictwa Płaska funkcjonują aktualnie 4 strefy ochrony ptaków. Od kilku lat obserwowany jest brak zasiedlenia gniazd w obrębie stref. Przeszkolenie służb terenowych ma szansę zaowocować większą wykrywalnością chronionych gatunków na terenie Nadleśnictwa.