Aktualności

W Leśnictwach Jazy i Hanus w Nadleśnictwie Płaska (Puszcza Augustowska) nadleśniczy wstrzymał planowane prace gospodarcze, po uzyskaniu informacji od przedstawicieli Fundacji Dzika Polska i Fundacji Greenpeace Polska.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje publiczne dotyczące Nadleśnictwa Płaska.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Aktualna oferta handlowa.

Oferta łowiecka

Nasza służba łowiecka stara się w pełni zadowolić myśliwych, zarówno w kwestii warunków, jak i wyników polowania.

Zagrożenie pożarowe

Mapa zagrożenia pożarowego.

Zakazy wstępu do lasu

Mapa z aktualnymi zakazami wstępu do lasu.

Udostępnione drogi leśne

Poniżej przedstawiamy zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska w Żylinach dotyczące dróg leśnych udostępnionych do ruchu.