Sprzedaż drewna

Aktualny cennik detaliczny drewna oraz poradnik detalicznego nabywcy drewna.

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Płaska posiada w sprzedaży detalicznej wiosną 2021 roku sadzonki następujących gatunków drzew i krzewów leśnych:

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Płaska informuje, że sprzedaż choinek odbywać się będzie w terminie od 09.12.2020 do dnia 08.01.2021 r. na Leśnictwach Pobojne przy biurze Nadleśnictwa i w kancelariach leśnictw Księży Mostek i Wołkusz.