Lista aktualności Lista aktualności

POŁOŻENIE

Położenie Nadleśnictwa Płaska

Nadleśnictwo Płaska położone jest na terenie województwa podlaskiego w powiatach augustowskim (gminy: Lipsk, Płaska i Sztabin) i sejneńskim (gmina Giby). W skład nadleśnictwa wchodzą: Obręb Mikaszówka, Obręb Płaska i Obręb Serwy II. Od 1.01.2015 r. w nadleśnictwie obowiązuje podział na 16 leśnictw. Siedziba nadleśnictwa mieści się w miejscowości Żyliny.

W skład nadleśnictwa wchodzą: Obręb Mikaszówka, Obręb Płaska i Obręb Serwy II. Od 1.01.2015 r. w nadleśnictwie obowiązuje podział na 16 leśnictw.

Nadleśnictwo Płaska graniczy: od północy z Nadleśnictwami Głęboki Bród i Pomorze, od zachodu z Nadleśnictwem Szczebra, od południa z Nadleśnictwami Augustów i Czarna Białostocka oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a od wschodu poprzez granicę państwową z Republiką Białoruś.

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Płaska wynosi 22033,41 ha i jest wyższa od przeciętnej powierzchni nadleśnictwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (19,1 tys. ha) i od przeciętnej powierzchni nadleśnictwa w kraju (15,9 tys. ha). Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Płaska wynosi około 36,3 tys. ha.