Wydawca treści Wydawca treści

Cennik sadzonek

Nadleśnictwo Płaska posiada w sprzedaży detalicznej wiosną 2021 roku sadzonki następujących gatunków drzew i krzewów leśnych:

 
Gatunek i symbol produkcyjny Posiadana nadwyżka sadzonek przeznaczona do sprzedaży detalicznej [TSZT]

Cena brutto za 1 tys. szt. sadzonek

BEZ.C. 2/0 1,00 744,38
BEZ.C. 3/0 1,00 1311,83
BRZ 1.5/0 10,00 709,71
GŁG 3/0 0,90 1311,83
KAL.K. 1/2 1,5 1603,97
KAL.K. 2/0 0,5 744,38
KL 3/1 1 801,87
LSZ 3/0 1 1311,83
RÓŻA D. 2/0 1 744,38
SO 2/0 100 275,28
SZK 3/0 1,5 1311,83
WZ 2/0 3 505,32