Lista aktualności Lista aktualności

LAS – MOJA – MIŁOŚĆ 2019

2 grudnia 2019 r. w Auli Internatu Technikum Leśnego w Białowieży odbyła się uroczysta gala IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów: „Las – moja miłość” – Białowieża 2019.

Tegoroczny konkurs był poświęcony pamięci Lecha Wilczka. Honorowym Patronatem konkurs objęli: Pan Andrzej Józef Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Pan Albert Litwinowicz – Wójt Gminy Białowieża. Trud organizacyjny tradycyjnie wzięło na siebie Technikum Leśne w Białowieży, w tej edycji we współpracy z Nadleśnictwem Płaska.

Konkurs miał na celu promowanie lasów, przyrody, bliskości człowieka i natury oraz rozwijanie miłości do otaczającego nas świata. Pozwalał na autorską interpretację kształtowania się wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, roli lasu w tworzeniu kultury narodowej, promowanie wypoczynku na łonie natury, sławienie piękna i bogactwa przyrody, a szczególnie Puszczy Białowieskiej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – przysłano 780 zdjęć. Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe:

do lat 15 –  wpłynęło 457 fotografii

16-20 lat  - wpłynęło 290 fotografii

powyżej 20 lat – wpłynęło 33 fotografii

Jury konkursu obradowało w składzie:

Roman Rogoziński – przewodniczący

Jarosław Chyra

Dariusz Karp

Tomasz Kłosowski

Zbigniew Dzwonkowski

Zenon Lewartowski

Protokół z posiedzenia Jury:

http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/nagrody-i-wyroznienia-w-konkursie-fotograficznym-las-moja-milosc

Galeria nagrodzonych prac:

http://www.tl.bialowieza.pl/galeria/zdjecia-nagrodzone-w-ix-konkursie-fotograficznym-dla-fotografow-amatorow-las-moja-milosc

Na uroczystość pojawili się laureaci wraz z rodzinami. Wszyscy mogli spotkać się z jurorami, którzy dzielili się swoją wiedzą, omawiali wyróżnione zdjęcia.

Jarosław Chyra przybliżył miłośnikom fotografii osobę śp. Lecha Wilczka. Wspaniałe zdjęcia pokazane podczas prezentacji „Dziedzinka studio natury Lecha Wilczka” zrobiły ogromne wrażenie na słuchaczach. Pan Tomasz Kłosowski zafascynował zebranych gości zdjęciami i opowieścią „Nasz pojedynek z naturą G. i T. Kłosowscy”.

Jurorzy i organizatorzy konkursy wręczyli Laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody. Każdy z nagrodzonych otrzymał także okolicznościowy komplet pocztówek ze zdjęciami autorstwa Lecha Wilczka.

Nagrody ufundowali: Nadleśnictwo Płaska, Biebrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Urząd Gminy Białowieża oraz gospodarz spotkania Technikum Leśne w Białowieży. Nagrody specjalne ufundowali:

 - Pani Anna Kulbacka - Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży

 - Pan Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Gala Konkursu odbyła się w bardzo sympatycznej atmosferze. Wszyscy podkreślali potrzebę kontynuacji konkursu w kolejnych latach.

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach pragnie gorąco podziękować współorganizatorom konkursu oraz wszystkim autorom nadesłanych prac konkursowych.

W imieniu organizatorów oraz jurorów konkursu zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w X – Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2020.

Darz Bór !