Lasy nadleśnictwa

Zgodnie z rezultatami sporządzonego przez BULiGL Oddział w Białymstoku opracowania siedliskowego, w Nadleśnictwie Płaska dominują siedliska boru świeżego (Bśw), boru mieszanego świeżego (BMśw), boru mieszanego wilgotnego (BMw), lasu mieszanego bagiennego i olsu typowego (Ol). Najmniejsze powierzchnie zajmuje bór mieszany bagienny (BMb), bór bagienny (Bb) i las świeży (Lśw).

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Mapa(y) lasów

Aktualna(e) mapa(y) lasów.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.