Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Obiekty Edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Płaska.

Ścieżka edukacyjna „Las Bliżej Nas" Leśny Ogród Edukacyjny przy Nadleśnictwie Płaska z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 –2013. Oś priorytetowa V, działanie 5.2. Projekt z zakresu ochrony przyrody.