Wydawca treści Wydawca treści

LASY WYŁĄCZONE Z ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Płaska dokonało delimitacji obszarów lasów wyłączonych z zagospodarowania, w ramach ochrony reprezentatywnych ekosystemów w stanie naturalnym (wskaźnik 6.4.1 FSC).

     Powierzchnia lasów objętych tym reżimem wynosi aktualnie 1061,89 ha, co stanowi 5,01% pow. leśnej w zarządzie Nadleśnictwa Płaska.

    Mapa poglądowa lasów wyłączonych z zagospodarowania:

Część I - pobierz, Część II - pobierz, Część III - pobierz