Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa zarejestrowano 24 pomniki przyrody. 13 z nich występuje na gruntach PGL Lasy Państwowe, a pozostałe 11 – na gruntach innych własności. Są to przede wszystkim okazałe, sędziwe pojedyncze drzewa i grupy drzew. Pod względem liczebności dominują dęby szypułkowe i lipy drobnolistne, rzadziej spotyka się świerki pospolite, sosny, klony zwyczajne, jałowce i dzikie drzewa owocowe (jabłoń, grusza). Wiele drzew o ponadprzeciętnych wymiarach występuje w lasach gospodarczych Puszczy Augustowskiej. Mają one często wartość pamiątkową (umieszczono na nich kapliczki, krzyże ) i są otoczone opieką przez miejscową społeczność.