Projekt MRN2 w ramach POIiŚ 2014-2020

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach POIiŚ 2014-2020.